Prihlásenie     Registrácia

Nový e-mailový kontakt, 22. 05. 2012

Na zasadnutí rady ZZHV SR pre urýchlenie korešpondencie a zlepšenie informovanosti klubov rozhodnuté zriadiť novú mailovú adresu: radazzhv@gmail.com