Prihlásenie     Registrácia

Podpora hromadnej pripomienky, 24. 09. 2017

Žiadame všetkých, ktorým záleží na realizácii tejto našej pripomienky, aby ju podporili. 


Žiadame všetkých, ktorým záleží na realizácii tejto našej pripomienky, aby ju podporili. 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/623/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-2158430