Prihlásenie     Registrácia

PRIPRAVUJEME, 18. 10. 2018

V roku 2019 pripravujeme viacero zmien, ktoré uvádzame nižšie.

- úprava termínov podávania žiadostí o HTK od 1.1.2019,
- úprava cenníka výkonov historicko-technickej komisie od 1.1.2019,
- zavedenie elektronickej žiadosti o HTK,
- inovácie v práci s mládežou,
- podanie legislatívnych pripomienok.