Prihlásenie     Registrácia

Tlačová správa - 10.03.2017, 23. 03. 2017

                                                                                                                                                                                   

TLAČOVÁ SPRÁVA ZDRUŽENIA ZBERATEĽOV HISTORICKÝCH VOZIDIEL SR

 

Zmeny v Združení zberateľov historických vozidiel

Novým prezidentom je Juraj Porázik

 

Bratislava 10. marec 2017 – Dňa 25. februára sa v priestoroch bratislavského hotela Carlton konalo valné zhromaždenie Združenia zberateľov historických vozidiel SR (ZZHV SR), na ktorom došlo k podstatným personálnym zmenám.

Združenie zberateľov historických vozidiel SR je vrcholnou organizáciou veteránistov na Slovensku a je zároveň národným orgánom svetovej organizácie F.I.V.A. (Federation Internationale Vehicules Anciens). Hlavným poslaním združenia je uchovávanie, reštaurovanie, užívanie a prezentácie historických vozidiel a v neposlednom rade aj vydávanie preukazov historických vozidiel pre automobily, motocykle a prípojné vozidlá, ktoré splnia predpísané kritériá.

V uplynulom roku združenie zaznamenalo masívny nárast členskej základne, keď došlo k faktickému zlúčeniu dvoch najväčších veteránskych organizácií na Slovensku. Od januára 2017 zjednocuje viac ako 50 klubov z celého Slovenska a má takmer tisíc registrovaných členov.

Potreba zvolať valné zhromaždenie vyplynula jednak zo stanov združenia, ale aj zo skutočnosti, že doterajšiemu vedeniu skončil mandát a bolo potrebné zvoliť nové vedenie. Kandidáti na vedúce pozície boli navrhnutí tak, aby novo zvolené orgány mali paritné zastúpenie členov z oboch predchádzajúcich subjektov. V tajných voľbách bol zvolený nový prezident združenia, šesťčlenná rada zberateľov a trojčlenná dozorná rada. Prezidentom združenia sa stal Ing. Juraj Porázik, ktorý je zanieteným zberateľom historických vozidiel a má dlhoročné riadiace skúsenosti.

Na prvom pracovnom zasadnutí rady zberateľov dňa 28. februára boli zvolení a vymenovaní dvaja viceprezidenti a riaditelia odborných komisií.

Prvým viceprezidentom sa stal p. Vladimír Botta z Bratislavy, druhým viceprezidentom je Ing. Andrej Hrehovčík z Košíc, ktorý bol zároveň vymenovaný aj za riaditeľa historicko-technickej komisie. Riaditeľom komisie pre úžitkové a vojenské vozidlá sa stal Ing. Mikuláš Ivaško z Bratislavy, ktorý je aj hospodárom združenia a za riaditeľa komisie pre marketing a styk s verejnosťou bol vymenovaný Mgr. Miroslav Dolník z Martina. V tejto komisii je zriadená aj sekcia pre mládež, ktorú vedie Marek Môcik z Popradu. Prezident ZZHV Ing. Juraj Porázik bude riadiť ďalšie dve komisie a to legislatívnu komisiu a komisiu pre zahraničné vzťahy. Zvýšenie náročnosti pri fungovaní zväčšujúcej sa organizácie veteránistov si vyžiadalo zriadenie funkcie výkonného tajomníka, ktorý povedie agendu a administratívu a bude priamo nápomocný riadiacim orgánom združenia.

 

 

Ako povedal nový prezident združenia: „Akt zlúčenia dvoch veľkých veteránskych organizácií na Slovensku je prijímaný aj zo strany FIVA s veľkým obdivom a podporou. Je to krok správnym smerom a verím, že pomôže stabilizovať a rozvíjať veteránske hnutie v prospech všetkých".

 

 

 

 Mgr. Miroslav Dolník

riaditeľ komisie pre marketing

a styk s verejnosťou

 


Na stiahnutie

Tlačová správa ZZHV SR.docx