Prihlásenie     Registrácia

Závažná informácia pre žiadateľov o HTK !!!, 10. 04. 2017

Vážení žiadatelia o HTK,
proces historicko-technickej kontroly urýchlite a prácu komisie HTK uľahčíte ak so svojím historickým vozidlom absolvujete v termíne pred HTK aj zvláštnu technickú kontrolu HV / bez emisnej kontroly! / na ktorejkoľvek STK v SR podľa Metodického pokynu 
MDVaRR SR č. 53/2016, účinného od 1.11.2016. V prípade vozidiel s drevenými spicovými kolesami sa brzdná skúška vykonáva mimo valcovej skúšobne bŕzd, teda na spevnenej ploche v areáli STK pomocou deceleromeru. Pre plynulý priebeh zvláštnej TK je dôležité si vopred zistiť umiestnenie výrobného čísla na karosérii alebo na ráme historického vozidla!!!