Prihlásenie     Registrácia

F.I.V.A. - informácie

Nové sídlo a nový generálny sekretár F.I.V.A.

Kancelária F.I.V.A. je presťahovaná z Bruselu do Turína. Viac ›››

Žiadosť o ID Card F.I.V.A.

Nová žiadosť o vydanie ID Card F.I.V.A.    Viac ›››

Členstvo ZZHV SR v F.I.V.A.

Viac ›››

Prezident F.I.V.A.

Patrick ROLLET (Fr.)  Viac ›››

Čo je F.I.V.A.

Fédération Internationale des Véhicules Anciens  (F.I.V.A.)  Viac ›››

Technické kódexy F.I.V.A.

Viac ›››

Turínska charta - 2010

Neustále diskutovaná a rozoberaná téma o originalite, reštaurovaní a renovovaní historických vozidiel nás už mnohé roky zamestnáva a doposiaľ nielen u nás na Slovensku, ale ani medzinárodná organizácia historických ... Viac ›››

F.I.V.A. - Definícia historického vozidla

Na Valnom Zhromaždení F.I.V.A. 2010 v Bruseli bola prijatá nová definícia historického vozidla a zvýšenie jeho veku.  Definícia HV znie:  Viac ›››