Prihlásenie     Registrácia

F.I.V.A. - Definícia historického vozidla

Na Valnom Zhromaždení F.I.V.A. 2010 v Bruseli bola prijatá nová definícia historického vozidla a zvýšenie jeho veku. 
Definícia HV znie: 

Historické vozidlo je mechanicky poháňané vozidlo, ktorého vek je minimálne 30 rokov, je v historicky korektnom stave a je v ňom udržiavané, ktoré nie je používané k dennému transportu, a ktoré je vzhľadom k svojmu veku a historickému pôvodu hodné zachovania.   
Táto definícia teda znamená zvýšenie veku HV v kategórii G na minimálne 30 rokov.