Prihlásenie     Registrácia

Historicko-technické kontroly vozidiel

Termíny HTK v roku 2019

Aktualizované termíny a miesta HTK v roku 2019.  Viac ›››

Žiadosť o historicko-technickú kontrolu

Súčasne platný formulár žiadosti o HTK  aktuálny pre jarné a klubové termíny v roku 2019.  Tlačivo žiadosti ... Viac ›››

Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla

Súčasne platný postup žiadateľa pre jarné a klubové termíny HTK v roku 2019. Po spustení elektronickej formy žiadosti bude postup aktualizovaný.  Viac ›››

Cenník poplatkov za HTK

Cenník výkonov historicko-technickej komisie ZZHV SR platný od 1.1.2019 Viac ›››

Zápis z HTK - informatívny vzor

Každý žiadateľ ktorý so svojim vozidlom absolvuje historicko-technickú kontrolu má nárok na vydanie zápisu z HTK. Tu prinášame jeho informatívny vzor. ... Viac ›››

Výsledky HTK v roku 2019

Tu prinášame čiastkové výsledky HTK za rok 2019 Viac ›››

Zásady pre vykonanie klubovej HTK

Viac ›››

Zásady pre vykonanie mimoriadnej HTK

Viac ›››

TK zvláštna pred vykonaním HTK

Viac ›››

Zaradenie historického vozidla podľa F.I.V.A.

V zmysle medzinárodných technických kódexov F.I.V.A. sa historické vozidlo zaraďuje do triedy, typu a skupiny. Viac ›››
Strana: 1 2
Strana 1 z 2