Prihlásenie     Registrácia

Cenník poplatkov za HTK

Cenník výkonov HTK platný od 1.1.2018

Dňa 5.12.2017 na svojom zasadnutí Rada zberateľov ZZHV SR mimo iné prerokovala aj rozsah výkonov a sadzobník náhrad nákladov historicko-technickej komisie.  Na základe iniciatívy klubov boli doplnené niektoré položky a úkony, upravené boli ceny, schválené zľavy a vydaný bol nový Cenník výkonov HTK, ktorý reflektuje na aktuálne požiadavky a možnosti.  

Doplnené boli položky:

- kontrola vozidla na predĺženie platnosti preukazu HV

- vydanie potvrdenia pre odhlásenie vozidla z evidencie PZ SR

- vydanie preukazu historického vozidla pri zmene vlastníka

- zľavy

Upravené (nadol) boli ceny pri položkách:

- kontrola vozidla na predĺženie platnosti preukazu HV

- doplňujúca kontrola

Zjednotené boli:

- zľavy

 

Dňom 31.12.2017 sa ruší Sadzobník náhrad nákladov historicko-technickej komisie ZZHV SR zo dňa 1.4.2009.

Cenník výkonov HTK vstupuje do platnosti dňom 1.1.2018.


Na stiahnutie

Cenník HTK od 1.1.2018.pdf