Prihlásenie     Registrácia

Cenník poplatkov za HTK

Cenník výkonov historicko-technickej komisie ZZHV SR platný od 1.1.2019

Dňa 19.9.2018 na svojom zasadnutí Rada zberateľov ZZHV SR mimo iné prerokovala aj cenník výkonov a sadzobník náhrad nákladov historicko-technickej komisie.  

Cenník výkonov HTK vstupuje do platnosti dňom 1.1.2019.


Na stiahnutie

Cenník HTK od 1.1.2019.pdf