Prihlásenie     Registrácia

Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla

Ako postupovať:      

Z dôvodu zavedenia nového obsahu a tlačiva žiadosti o HTK je potrebné, aby si každý žiadateľ ešte pred podaním žiadosti osvojil tento "Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla" a HTK absolvoval podľa týchto zásad. 


Celý postup nájdete v časti na stiahnutie.

UPOZORNENIE:
Vlastník vozidla, ktorému skončila platnosť preukazu historického vozidla, je v zmysle platnej legislatívy povinný najneskôr v deň skončenia jeho platnosti odovzdať tabuľky 
so zvláštnym evidenčným číslom na DI PZ SR, pretože týmto dňom končí platnosť priradenia zvláštneho evidenčného čísla. Nesplnenie tejto povinnosti je priestupok. 
Zároveň je vlastník vozidla povinný neplatný preukaz HV odovzdať ZZHV SR. 
V prípade, že vlastník chce mať aj naďalej pre svoje vozidlo štatút historického vozidla, nie je možné predĺženie platnosti už neplatného preukazu HV, ale musí byť vykonaná  nová HTK tak, akoby vozidlo bolo na HTK prvý raz. Pre vozidlo bude vydaný nový preukaz HV aj s príslušnou platbou podľa cenníka. 

Na stiahnutie

Postup žiadateľa o HTK.pdf