Prihlásenie     Registrácia

Termíny HTK


Aktualizované termíny HTK v roku 2018. 


Pri podaní žiadosti o historicko-technickú kontrolu vozidla je možné rezervovať si dátum a miesto konania HTK nasledovne: 

7.4.2018 - Bratislava 
Slovdekra s.r.o., STK Petržalka, Panónska cesta 47,  Bratislava - Petržalka, od 08.00 hod.

7.4.2018 - Trnava
STK-EK s.r.o., Mikovíniho 6, 917 01 Trnava

14.4.2018 - Martin 
STK-EK-KO s.r.o. Martin, Priemyselný park Sučany,  od 08.00 hod.

21.4.2018 - Košice 

ASKO TRUCK s.r.o. Hraničná 2, Košice


Na základe písomnej žiadosti klubu - člena ZZHV SR po dohode s riaditeľom komisie je možné vykonať klubovú HTK s týmito podmienkami:

1. Účasť na klubovej HTK je minimálne 5 vozidiel

2. Cena za klubovú HTK je ako u riadnej HTK

3. Cestovné náhrady členom komisie hradí žiadateľ

4. Priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ