Prihlásenie     Registrácia

Termíny HTK


Aktualizované termíny HTK v roku 2018. 


Pri podaní žiadosti o historicko-technickú kontrolu vozidla je možné rezervovať si dátum a miesto konania HTK nasledovne: 

6.10.2018 – Trnava  - STK-EK s.r.o., Mikovíniho 6,  Trnava - od 08,00 hod.

13.10.2018 – Bratislava Slovdekra s.r.o., STK Petržalka, Panónska cesta 47,  Bratislava - Petržalka, od 08.00 hod.

13.10.2018 – Martin - STK-EK-KO s.r.o., Martin, Priemyselný park Sučany - od 08,00 hod.

20.10.2018 – Košice - RETROMOTIVE s.r.o., Hraničná 2, Košice - od 08,00 hod.


Na základe písomnej žiadosti klubu - člena ZZHV SR po dohode s riaditeľom komisie je možné vykonať klubovú HTK s týmito podmienkami:

1. Klubová HTK sa koná za účasti minimálne 5 vozidiel

2. Pred klubovou HTK vozidlá absolvujú TK zvláštnu

3. Cena za klubovú HTK je ako u riadnej HTK

4. Cestovné náhrady členom komisie hradí žiadateľ 

5. Priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ