Prihlásenie     Registrácia

Výsledky HTK v roku 2017

Sumárne výsledky HTK v roku 2017.
    


                                     Banská Bystrica - 21.10.2017

Počet prihlásených vozidiel:

29  (11 auto, 16 moto, 2 traktory) 

Na HTK sa nedostavili:

  2  (2 automobily)

Počet kontrolovaných vozidiel:

27  (9 auto, 16 moto, 2 traktory)

Preukaz HV vydaný:

13  (3 automobily, 10 motocyklov)

Platnosť PHV predĺžená:

  8  (3 automobily, 5 motocyklov)

PHV v konaní:

  4  (2 automobily,   2 traktory)

Nevyhovel:

  2  (1 automobil, 1 motocykel)

                                       
                                       Bratislava - 21.10.2017

Počet prihlásených vozidiel:

16  (6 automobilov, 10 motocyklov)

Na HTK sa nedostavili:

  2  (1 automobil, 1 motocykel)

Počet kontrolovaných vozidiel:

14  (5 automobilov, 9 motocyklov)

Preukaz HV vydaný:

  7  (2 automobily, 5 motocyklov)

Platnosť PHV predĺžená:

  5  (2 automobily, 3 motocykle)

PHV v konaní:

  0

Nevyhovel:

  2  (1 automobil, 1 motocykel)

                                     
                                        Košice - 14.10.2017

Počet prihlásených vozidiel:

  7  (5 automobilov, 2 motocykle)

Na HTK sa nedostavili:

  0

Počet kontrolovaných vozidiel:

  7  (5 automobilov, 2 motocykle)

Preukaz HV vydaný:

  4  (3 automobily, 1 motocykel)

Platnosť PHV predĺžená:

  0

PHV v konaní:

  0  

Nevyhovel:

  3  (2 automobily, 1 motocykel) 

                                          
                                     Piešťany - 13.10.2017

Počet prihlásených vozidiel:

  24  (17 automobilov, 7 motocyklov)

Na HTK sa nedostavili:

    0

Počet kontrolovaných vozidiel:

   24  (17 automobilov, 7 motocyklov)

Preukaz HV vydaný:

  13  (9 automobilov, 4 motocykle)

Platnosť PHV predĺžená:

  10  (7 automobilov, 3 motocykle)

PHV v konaní:

    1  (1 automobil)

Nevyhovel:

    0


                                              
                           Turzovský veterán klub - 20.05.2017

Počet prihlásených vozidiel:

  8  (6 automobilov, 2 motocykle)

Na HTK sa nedostavili:

  0

Počet kontrolovaných vozidiel:

  8  (6 automobilov, 2 motocykle)

Preukaz HV vydaný:

  2  (2 motocykle)

Platnosť PHV predĺžená:

  1  (1 automobil)

PHV v konaní:

  4  (4 automobily)

Nevyhovel:

  1  (1 automobil)


                                      Košice - 12.05.2017

Počet prihlásených vozidiel:

16  (10 automobilov, 6 motocyklov)

Na HTK sa nedostavili:

  2  (1 automobil, 1 motocykel)

Počet kontrolovaných vozidiel:

14  (9 automobilov, 5 motocyklov)

Preukaz HV vydaný:

11  (7 automobilov, 4 motocykle)

Platnosť PHV predĺžená:

  3  (2 automobily, 1 motocykel)

PHV v konaní:

  0  

Nevyhovel:

  0 

                                          
                                     Banská Bystrica - 29.04.2017

Počet prihlásených vozidiel:

27  (9 automobilov, 18 motocyklov)

Na HTK sa nedostavili:

  5  (2 automobily, 3 motocykle)

Počet kontrolovaných vozidiel:

22  (6 automobilov, 16 motocyklov)

Preukaz HV vydaný:

13  (5 automobilov, 8 motocyklov)

Platnosť PHV predĺžená:

  2  (2 motocykle)

PHV v konaní:

  6  (1 automobil, 5 motocyklov)

Nevyhovel:

  1  (1 motocykel)

                      
                                        Bratislava - 22.04.2017

Počet prihlásených vozidiel:

30  (23 automobilov, 7 motocyklov)

Na HTK sa nedostavili:

  4  (2 automobily, 2 motocykle)

Počet kontrolovaných vozidiel:

26  (21 automobilov, 5 motocyklov)

Preukaz HV vydaný:

14  (11 automobilov, 3 motocykle)

Platnosť PHV predĺžená:

  4  (2 automobily, 2 motocykle)

PHV v konaní:

  6  (6 automobilov)

Nevyhovel:

  2  (2 automobily)