Prihlásenie     Registrácia

Žiadosť o historicko-technickú kontrolu

Nová žiadosť o historicko-technickú kontrolu platná od 1.6.2018. 


Upozorňujeme žiadateľov o HTK, že od 1.6.2017 je zavedené nové tlačivo preukazu historického vozidla a nový spôsob predkladania dokladov pri registrácii HV na DI PZ SR.  Z uvedeného vyplýva aj nový obsah a elektronická forma žiadostí o HTK a ich predkladanie ZZHV SR. Preto je potrebné, aby si každý žiadateľ ešte pred podaním žiadosti osvojil  "Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla"

Z DÔVODU ELEKTRONICKÉHO SPRACOVANIA ÚDAJOV JE NUTNÉ PODANIE ŽIADOSTI VO FORMÁTE V AKOM JE ZVEREJNENÉ TLAČIVO ŽIADOSTI (Microsoft Word). 


V časti na stiahnutie nájdete aktuálne tlačivo žiadosti o HTK a tiež vyplnené vzory žiadostí pre automobil aj pre motocykel.

Na stiahnutie

Žiadosť o HTK - vzor auto.pdf
Žiadosť o HTK - vzor moto.pdf
ŽIADOSŤ o HTK.docx