Prihlásenie     Registrácia

Komisie ZZHV

Na zasadnutí rady ZZHV SR, dňa 28.2.2017 prebehla voľba a menovanie viceprezidentov a riaditeľov odborných komisií ZZHV SR nasledovne:   
   

1. viceprezident:  p. Vladimír Botta  

2. viceprezident:
Ing. Andrej Hrehovčík

Komisia historicko-technická:  
riaditeľ komisie: Ing. Andrej Hrehovčík

Vedúci regionálnej sekcie HTK pre:

Bratislava: Ing. Vladimír Koštial
Západné Slovensko: p. Vladimír Botta
Stredné Slovensko: Mgr. Miroslav Dolník
Východné Slovensko: Ing. Andrej Hrehovčík
   
Komisia úžitkových, historických vojenských a špeciálnych vozidiel  
riaditeľ komisie: Ing. Mikuláš Ivaško
   
Komisia pre legislatívu:  
riaditeľ komisie: Ing. Juraj Porázik
   
Komisia pre zahraničné vzťahy:  
riaditeľ komisie: Ing. Juraj Porázik  
   
Komisia pre podujatia, marketing a styk s verejnosťou:  
riaditeľ komisie: Mgr. Miroslav Dolník
vedúci sekcie pre mládež: Marek Môcik


Hospodár ZZHV SR: Ing. Mikuláš Ivaško

Výkonný sekretár ZZHV SR: Ing. Milan Zigo ( sekretar.zzhv@gmail.com )