Prihlásenie     Registrácia

Prezident a rady ZZHV SR v súčasnosti

Na valnom zhromaždení ZZHV SR dňa 25.2.2017  prebehla voľba prezidenta, členov rady zberateľov a členov dozornej rady združenia. Aktuálne obsadenie vedenia Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky je nasledovné:

Prezident a štatutárny orgán Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky:           

Ing. Juraj Porázik        

   

kontakt: porazik.juraj@gmail.com 

 

Rada zberateľov Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky:           

p. Vladimír Botta,   Mgr. Miroslav Dolník,   Ing. Ivan Ďuranna,   Ing. Andrej Hrehovčík,   Ing. Mikuláš Ivaško,   Ing. Vladimír Koštial  

kontakt: radazzhv@gmail.com

                                 

Dozorná rada Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky:    

p. Bystrík Stareček - predseda,   p. Ján Horňák,  Ing. Peter Odzgan