Prihlásenie     Registrácia

Viceprezidenti a odborné komisie ZZHV SR

Na zasadnutí rady zberateľov ZZHV SR dňa 28.2.2017 prebehla voľba a menovanie viceprezidentov a riaditeľov odborných komisií ZZHV SR. 

Na zasadnutiach rady 11.1.2018 a 19.9.2018 došlo k úpravám a súčasné zloženie je nasledovné: 

1. viceprezident ZZHV SR:  p. Vladimír Botta     

 

2. viceprezident ZZHV SR: Ing. Andrej Hrehovčík     

Historicko-technická komisia ZZHV SR (Htk):   

riaditeľ komisie:     Mgr. Miroslav Dolník    midolnik@azet.sk


vedúci regionálnej sekcie Htk pre:
Bratislava:                  Ing. Vladimír Koštial
Západné Slovensko:    p. Vladimír Botta
Stredné Slovensko:      Mgr. Miroslav Dolník
Východné Slovensko:  Ing. Andrej Hrehovčík
              

Hospodár ZZHV SR:   Ing. Mikuláš Ivaško

Komisia úžitkových, historických vojenských a špeciálnych vozidiel       

riaditeľ komisie: Ing. Mikuláš Ivaško              

Komisia pre legislatívu:       

riaditeľ komisie: Ing. Juraj Porázik     

Komisia pre zahraničné vzťahy:  

riaditeľ komisie: Ing. Juraj Porázik                 

Komisia pre marketing a styk s verejnosťou:        

riaditeľ komisie:  Ing. Andrej Hrehovčík

vedúci sekcie pre styk s verejnosťou:  p. Marek Môcik

vedúci sekcie pre prácu s mládežou:  Bc. Zdenko Metzker

Výkonný sekretár ZZHV SR:  

Ing. Milan Zigo  sekretar.zzhv@gmail.com       radazzhv@gmail.com

 

Na stiahnutie

1 Porázik.jpg
2 Botta.jpg
3 Hrehovčík.jpg
6 Ivaško.jpg
4 Dolník.jpg