Prihlásenie     Registrácia

Viceprezidenti a odborné komisie ZZHV SR

Na zasadnutí rady zberateľov ZZHV SR dňa 28.2.2017 prebehla voľba a menovanie viceprezidentov a riaditeľov odborných komisií ZZHV SR. 

Na zasadnutí rady 11.1.2018 došlo k personálnym zmenám a súčasné zloženie je nasledovné: 

1. viceprezident:  p. Vladimír Botta      

2. viceprezident: Ing. Andrej Hrehovčík     

Komisia historicko-technická:   

riaditeľ komisie:     Mgr. Miroslav Dolník 

vedúci regionálnej sekcie HTK pre:
Bratislava:                  Ing. Vladimír Koštial
Západné Slovensko:    p. Vladimír Botta
Stredné Slovensko:      Mgr. Miroslav Dolník
Východné Slovensko:  Ing. Andrej Hrehovčík
              

Komisia úžitkových, historických vojenských a špeciálnych vozidiel       

riaditeľ komisie: Ing. Mikuláš Ivaško              

Komisia pre legislatívu:       

riaditeľ komisie: Ing. Juraj Porázik     

Komisia pre zahraničné vzťahy:  

riaditeľ komisie: Ing. Juraj Porázik                 

Komisia pre marketing a styk s verejnosťou:        

riaditeľ komisie:  Ing. Andrej Hrehovčík

vedúci sekcie pre mládež: p. Marek Môcik


Hospodár ZZHV SR:   Ing. Mikuláš Ivaško

Výkonný sekretár ZZHV SR:  Ing. Milan Zigo  sekretar.zzhv@gmail.com