Prihlásenie     Registrácia

Zasadnutie rady 1.3.2018


Dňa 1. marca 2018  Rada prerokovala:

- vyhodnotenie Valného zhromaždenia ZZHV SR

- zabezpečenie splnenia úloh z valného zhromaždenia  

- úprava štatútu historicko-technickej komisie

- jednotný postup pri schvaľovaní historického vozidla

- úprava metodiky vykonávania HTK

- spresnenie možnosti odvolania sa voči rozhodnutiu komisie pri HTK

- pracovné stretnutie historicko-technickej komisie - priebeh príprav

- spresnenie termínov HTK