Prihlásenie     Registrácia

Zasadnutie rady 11.1.2018


Dňa 11. januára 2018 sa Rada ZZHV SR zišla u výkonného sekretára združenia a prerokovala:

príprava valného zhromaždenia ZZHV SR 
- personálne zmeny

Valné  zhromaždenie sa bude konať 17.2.2018  o 11.00 hod. v hoteli Holiday Inn Žilina. 
Predpokladaný počet zúčastnených delegátov – 130 
Počet pozvaných hostí – 5

Riaditeľ HTK Ing. Hrehovčík požiadal o uvoľnenie z funkcie zo zdravotných dôvodov.
Na návrh rady zberateľov bol prezidentom ZZHV SR do uvoľnenej funkcie menovaný Mgr. Miroslav Dolník.