Prihlásenie     Registrácia

Zasadnutie rady 12.04.2017

Rada ZZHV SR sa prvý raz zišla v novo zriadenom pracovisku výkonného sekretára združenia

Dňa 12. apríla 2017 Rada ZZHV SR prerokovala:
- registratúra združenia
- sumarizácia žiadostí o vykonanie HTK pre HV
- zabezpečenie výkonu HTK v jarných termínoch
- zabezpečenie dokumentácie pre kontroly HV
- rozdelenie úloh pre členov rady a komisárov HTK