Prihlásenie     Registrácia

Zasadnutie rady 12.6.2018

Dňa 12. júna 2018  Rada prerokovala:

- vyhodnotenie jarných termínov HTK,

- zdokonalenie a úprava systému evidencie HV,

- spracovanie postupu pri schvaľovaní historických vozidiel pre ministerstvo dopravy,

- spracovanie príručky pre žiadateľa o HTK,

- odvolanie proti rozhodnutiu historicko-technickej komisie,

- spolupráca ZZHV SR so spoločnosťou Glasurit,

- prevzatie záštity nad organizovaním výstavy malých motocyklov,

- spresnenie jesenných termínov HTK.