Prihlásenie     Registrácia

Zasadnutie rady 13.09.2017

Dňa 13.septembra 2017 sa Rada ZZHV SR zišla u výkonného sekretára združenia a prerokovala:
- zmeny v zákone č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
- pripomienkové konanie k novele zákona č. 725/2004 Z.z. navrhovanej od 1.1.2018
- doplnenie a spresnenie žiadosti o testovanie historického vozidla
- sumarizácia a spresnenie žiadostí o vykonanie HTK pre HV
- zabezpečenie výkonu HTK v jesenných termínoch
- rozdelenie úloh pre členov rady a komisárov HTK