Prihlásenie     Registrácia

Zasadnutie rady 19.9.2018

Dňa 19. septembra 2018 sa Rada ZZHV SR zišla u výkonného sekretára združenia a prerokovala:
- príprava a organizačné zabezpečenie HTK v jesenných termínoch,
- materiálne zabezpečenie pre vykonávanie HTK,
- doplnenie historicko-technickej komisie,
- schválenie a vymenovanie nových komisárov Htk,
- úprava termínov podávania žiadostí o HTK od 1.1.2019,
- úprava cenníka výkonov od 1.1.2019,
- príprava a zavedenie elektronickej žiadosti o HTK,
- zmeny v komisii pre marketing a styk s verejnosťou,
- zavedenie nových evidencií ZZHV SR,
- spracovanie návrhu pre "Podmienky vydávania PHV národným orgánom FIVA” v zmysle zákona č.106/2018.