Prihlásenie     Registrácia

Zasadnutie rady 28.2.2017

Prvé zasadnutie Rady zberateľov po Valnom zhromaždení ZZHV SR


Dňa 28. februára 2017 Rada prerokovala:

- aktuálna situácia v Združení

- voľba a menovanie viceprezidentov Združenia

- voľba a menovanie riaditeľov odborných komisií Združenia

- prevzatie kompetencií

- vedenie účtovníctva

- stav financií

- aktualizácia cenníka výkonov

- možnosť vykonania TK zvláštnej

- zriadenie pracoviska výkonného sekretára združenia

- aktualizácia internetovej stránky