Prihlásenie     Registrácia

Zasadnutie rady 5.12.2017


Dňa 5. decembra 2017 sa Rada ZZHV SR zišla u výkonného sekretára združenia
a prerokovala:

- kontrola plnenia úloh
- výsledky historicko-technických kontrol v roku 2017
- nové požiadavky na vyplňovanie preukazov HV
- novinky v legislatíve - zmeny v zákone č. 725/2004 Z. z.
- schválenie cenníka výkonov historicko-technickej komisie platného od 1.1.2018
- zľavy na poplatkoch za HTK
- spresnenie systému elektronickej evidencie HV
- návrh prezentácie ZZHV SR na verejnosti v r.2018
- ochrana osobných údajov - nový zákon č. 28/2018 Z. z.
- účasť na seminári k ochrane osobných údajov v januári 2018