Prihlásenie     Registrácia

Zasadnutie rady SR 28.3.2017

Na rokovaní Rady sa prvý  raz zúčastnil aj výkonný sekretár Združenia.


Dňa 28. marca 2017  Rada prerokovala:

- aktuálna situácia v Združení

- informácie o preberaní kompetencií

- spracovanie podpisových vzorov a doručenie kompetentným štátnym orgánom

- spresnenie zoznamu klubov a počtu členov Združenia

- výroba a distribúcia členských preukazov

- tlač preukazov HV

- aktualizácia cenníka výkonov

- možnosť vykonania TK zvláštnej

- spresnenie termínov HTK

- úprava metodiky vykonávania HTK

- zriadenie pracoviska výkonného sekretára združenia 

- spresnenie databáz a kompetencie v prístupoch k nim

- aktualizácia internetovej stránky – zmena domény a postupný prenos údajov