Prihlásenie     Registrácia

O nás

ZDRUŽENIE ZBERATEĽOV HISTORICKÝCH VOZIDIEL SR (ZZHV SR) bolo založené 7. marca 1990 a je riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie. Je vrcholnou organizáciou veteránistov na Slovensku a zároveň je národným orgánom svetovej organizácie F.I.V.A.

Hlavným poslaním združenia je uchovávanie, reštaurovanie, užívanie a prezentácie historických vozidiel a v neposlednom rade aj vydávanie preukazov historických vozidiel pre automobily, motocykle a prípojné vozidlá, ktoré splnia predpísané kritériá.

Od vzniku združenia sa počet jeho členov neustále zvyšoval a rok 2016 bol prelomový, pretože došlo k faktickému zlúčeniu ZZHV SR s AHV SR (Asociácia historických vozidiel SR) a tým aj k masívnemu nárastu členskej základne. Od 1.1.2017 pôsobilo v združení 62 klubov s 957 členmi, na valnom zhromaždení vo februári 2017 sa počet ešte zvýšil, lebo členstvo získali ďalšie 3 kluby a noví samostatní členovia. V súčasnej dobe je v združení zjednotených 65 klubov z celého Slovenska a má viac ako 1000 registrovaných členov. Združenie riadi prezident a šesťčlenná rada zberateľov a kontroluje ho trojčlenná dozorná rada.

Prezidentom združenia je Ing. Juraj Porázik, ktorý je zanieteným zberateľom historických vozidiel a má dlhoročné riadiace skúsenosti.